درخواست اعطای نمایندگی

۱- معرفی

باشگاه نانو در راستای ترویج مفاهیم علوم و فناوری نانو در سطح دانش آموزی و اطلاع رسانی کامل برنامه‌های آموزشی خود، شبکه نهادهای ترویجی مشتمل بر مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش، گروه‌های دانشجویی، شرکت‌های آموزشی خصوصی و موسسات آموزشی آزاد که به دنبال آموزش و ترویج فناوری نانو در سطح دانش آموزی هستند را تشکیل داده است. 

نهادهای ترویجی از نظر حقوقی و اجرایی وابستگی به باشگاه نانو نداشته و نماینده حقیقی یا حقوقی باشگاه نانو به شمار نمی‌روند. ارتباط بین باشگاه نانو و نهادهای ترویجی و پیگیری تمامی فعالیت‌های تعریف شده، در سامانه باشگاه نانو بوده و مدیریت آن در اختیار باشگاه نانو می‌باشد.

۲- انواع نهادها

۱-۲- مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش

پژوهش سراهای دانش آموزی مراکز علمی-پژوهشی تحت نظر سازمان آموزش و پرورش بوده و در راستای شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزی به صورت هیات امنایی مدیریت می‌شوند. رابط نهاد از کارشناسان آموزشی پژوهش‌سرا بوده و در محل پژوهش‌سرا مشغول فعالیت می‌باشد. 

۲-۲- گروه‌های دانشجویی وابسته به وزارت علوم

گروه‌های دانشجویی می‌توانند یکی از گروه‌های علمی، پژوهشی یا فرهنگی دانشگاه باشند یا در صورت موافقت دانشگاه، انجمن نانوی دانشگاه را تشکیل دهند. رابط نهاد می‌بایست دانشجو یا دانش‌آموخته همان دانشگاه باشد. 

۳-۲- شرکت‌های آموزشی خصوصی

منظور از شرکت‌های آموزشی، تمامی شرکت‌های ثبت‌شده حقوقی است که در اساسنامه خود، کارهای آموزشی را جزئی از فعالیت خود در نظر گرفتند. این شرکت‌ها در صورت علاقه می‌توانند در حوزه ترویج و آموزش فناوری نانو با ستاد نانو همکاری کنند. رابط نهاد می‌بابست یکی از کارکنان شرکت باشد.

۴-۲- موسسات آموزشی آزاد

موسسات آموزشی آزاد مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی بوده و با توجه به موضوع فعالیت، تحت نظر سازمان‌های مربوطه نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان آموزش وپرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری می‌باشند. رابط موسسات آموزشی آزاد می‌بابست یکی از کارکنان موسسه باشد.

۳- درخواست عضویت در شبکه نهادهای ترویجی باشگاه نانو

پس از انتخاب نوع نهاد و تکمیل و ثبت اطلاعات موردنیاز در صفحه ثبت‌نام نهادهای ترویجی، درخواست عضویت توسط کارشناسان باشگاه نانو بررسی شده و در صورت تایید، شناسه کاربری و رمز عبور نهاد ترویجی، برای رابط نهاد ارسال می‌شود.

 مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست در هر یک از انواع نهادهای ترویجی متفاوت بوده و متقاضیان می‌توانند پس از مطالعه راهنمای ثبت نام نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند. نهادهایی که تمایل به فعالیت در سطح دانشجویی دارند، می‌توانند به سایت ستاد نانو بخش ترویج و آموزش به آدرس www.nano.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.